s

Przemysław Prusakowski Niemcz Osielsko DŁUGI

Dług: IDWE42PQVEA5QNJ1WC

Dłużnik

NAZWA DŁUŻNIKA Przemysław Prusakowski Niemcz Osielsko

NIP 5782398432
PRZETERMINOWANIE od jednego roku do 3 lat
WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI 18789,19 zł

Wystawca długu

NAZWA WYSTAWCY w obsłudze windykacyjnej SYSTEM3000 Sp. z o.o.
KWOTA SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI 18789,19 zł

UWAGA!

Firma Przemysław Prusakowski Niemcz Osielsko może być niewypłacalna.

System 3000 ma zarejestrowane informacje o długach tej firmy, wystawionych przez jej wierzycieli.

Porada dla kontrahentów firmy Przemysław Prusakowski Niemcz Osielsko:

Przed rozpoczęciem współpracy sprawdź opinie i referencje na temat firmy, z którą podejmujesz współpracę. Te czynności pomogą zabezpieczyć Cię przed potencjalnymi stratami i problemami ze spłatą należności.

Często opinie dostępne w Internecie zawierają informacje, między innymi na temat tego, czy dłużnik spłacał swoje wierzytelności w terminie, czy zalegał z płatnościami. Weź pod uwagę, że każda niespłacona wierzytelność przez firmę Przemysław Prusakowski Niemcz Osielsko to potencjalny sygnał ostrzegawczy sugerujący, że może nastąpić problem również wtedy, kiedy będzie musiał uregulować należność względem Twojej firmy.

Zawsze warto sprawdzić czy firma, z którą współpracujesz posiada długi. Przed podjęciem współpracy z firmą Przemysław Prusakowski Niemcz Osielsko upewnij się, że jest wypłacalna i nie będzie problemu z otrzymaniem należnego wynagrodzenia. Sprawdź wiarygodność firmy i zabezpiecz się odpowiednio umową lub żądaj zaliczki przed rozpoczęciem współpracy.

Chcesz kupić ten dług?
Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem długu IDWE42PQVEA5QNJ1WC napisz do nas.