s

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA PUCZKOWSKA BORUTA ECODOS U.T. S.C. Tomasz Siedlecki DŁUGI

Dług: IDVM9XDKY657Y2WWW9

Dłużnik

NAZWA DŁUŻNIKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA PUCZKOWSKA BORUTA ECODOS U.T. S.C. Tomasz Siedlecki

NIP 7721958116
PRZETERMINOWANIE od jednego roku do 3 lat
WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI 114507,00 zł

Wystawca długu

NAZWA WYSTAWCY w obsłudze windykacyjnej SYSTEM3000 Sp. z o.o.
KWOTA SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI 114507,00 zł

UWAGA!

Firma INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA PUCZKOWSKA BORUTA ECODOS U.T. S.C. Tomasz Siedlecki może być niewypłacalna.

System 3000 ma zarejestrowane informacje o długach tej firmy, wystawionych przez jej wierzycieli.

Porada dla kontrahentów firmy INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA PUCZKOWSKA BORUTA ECODOS U.T. S.C. Tomasz Siedlecki:

Przed rozpoczęciem współpracy sprawdź opinie i referencje na temat firmy, z którą podejmujesz współpracę. Te czynności pomogą zabezpieczyć Cię przed potencjalnymi stratami i problemami ze spłatą należności.

Często opinie dostępne w Internecie zawierają informacje, między innymi na temat tego, czy dłużnik spłacał swoje wierzytelności w terminie, czy zalegał z płatnościami. Weź pod uwagę, że każda niespłacona wierzytelność przez firmę INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA PUCZKOWSKA BORUTA ECODOS U.T. S.C. Tomasz Siedlecki to potencjalny sygnał ostrzegawczy sugerujący, że może nastąpić problem również wtedy, kiedy będzie musiał uregulować należność względem Twojej firmy.

Zawsze warto sprawdzić czy firma, z którą współpracujesz posiada długi. Przed podjęciem współpracy z firmą INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA PUCZKOWSKA BORUTA ECODOS U.T. S.C. Tomasz Siedlecki upewnij się, że jest wypłacalna i nie będzie problemu z otrzymaniem należnego wynagrodzenia. Sprawdź wiarygodność firmy i zabezpiecz się odpowiednio umową lub żądaj zaliczki przed rozpoczęciem współpracy.

Chcesz kupić ten dług?
Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem długu IDVM9XDKY657Y2WWW9 napisz do nas.