s

Zembrzuski Zdzisław Ostróda DŁUGI

Dług: IDMSG0A75GEGMPFFHY

Dłużnik

NAZWA DŁUŻNIKA Zembrzuski Zdzisław Ostróda

NIP 7411048319
PRZETERMINOWANIE od 90 dni do 1 roku
WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI 1413,21 zł

Wystawca długu

NAZWA WYSTAWCY Studio Grafiki Komputerowej
KWOTA SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI 1413,21 zł

UWAGA!

Firma Zembrzuski Zdzisław Ostróda może być niewypłacalna.

System 3000 ma zarejestrowane informacje o długach tej firmy, wystawionych przez jej wierzycieli.

Porada dla kontrahentów firmy Zembrzuski Zdzisław Ostróda:

Przed rozpoczęciem współpracy sprawdź opinie i referencje na temat firmy, z którą podejmujesz współpracę. Te czynności pomogą zabezpieczyć Cię przed potencjalnymi stratami i problemami ze spłatą należności.

Często opinie dostępne w Internecie zawierają informacje, między innymi na temat tego, czy dłużnik spłacał swoje wierzytelności w terminie, czy zalegał z płatnościami. Weź pod uwagę, że każda niespłacona wierzytelność przez firmę Zembrzuski Zdzisław Ostróda to potencjalny sygnał ostrzegawczy sugerujący, że może nastąpić problem również wtedy, kiedy będzie musiał uregulować należność względem Twojej firmy.

Zawsze warto sprawdzić czy firma, z którą współpracujesz posiada długi. Przed podjęciem współpracy z firmą Zembrzuski Zdzisław Ostróda upewnij się, że jest wypłacalna i nie będzie problemu z otrzymaniem należnego wynagrodzenia. Sprawdź wiarygodność firmy i zabezpiecz się odpowiednio umową lub żądaj zaliczki przed rozpoczęciem współpracy.

Chcesz kupić ten dług?
Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem długu IDMSG0A75GEGMPFFHY napisz do nas.