s

PANFER sp. z o.o. Pyskowice - Prezes Zarządu Monika Mach DŁUGI

Dług: IDKJXM0Q96SXS7FQXG

Dłużnik

NAZWA DŁUŻNIKA PANFER sp. z o.o. Pyskowice - Prezes Zarządu Monika Mach

NIP 9691639501
PRZETERMINOWANIE od jednego roku do 3 lat
WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI 330,86 zł

Wystawca długu

NAZWA WYSTAWCY w obsłudze windykacyjnej SYSTEM3000 Sp. z o.o.
KWOTA SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI 330,86 zł

UWAGA!

Firma PANFER sp. z o.o. Pyskowice - Prezes Zarządu Monika Mach może być niewypłacalna.

System 3000 ma zarejestrowane informacje o długach tej firmy, wystawionych przez jej wierzycieli.

Porada dla kontrahentów firmy PANFER sp. z o.o. Pyskowice - Prezes Zarządu Monika Mach:

Przed rozpoczęciem współpracy sprawdź opinie i referencje na temat firmy, z którą podejmujesz współpracę. Te czynności pomogą zabezpieczyć Cię przed potencjalnymi stratami i problemami ze spłatą należności.

Często opinie dostępne w Internecie zawierają informacje, między innymi na temat tego, czy dłużnik spłacał swoje wierzytelności w terminie, czy zalegał z płatnościami. Weź pod uwagę, że każda niespłacona wierzytelność przez firmę PANFER sp. z o.o. Pyskowice - Prezes Zarządu Monika Mach to potencjalny sygnał ostrzegawczy sugerujący, że może nastąpić problem również wtedy, kiedy będzie musiał uregulować należność względem Twojej firmy.

Zawsze warto sprawdzić czy firma, z którą współpracujesz posiada długi. Przed podjęciem współpracy z firmą PANFER sp. z o.o. Pyskowice - Prezes Zarządu Monika Mach upewnij się, że jest wypłacalna i nie będzie problemu z otrzymaniem należnego wynagrodzenia. Sprawdź wiarygodność firmy i zabezpiecz się odpowiednio umową lub żądaj zaliczki przed rozpoczęciem współpracy.

Chcesz kupić ten dług?
Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem długu IDKJXM0Q96SXS7FQXG napisz do nas.