s

TARGÓWEK MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DŁUGI

Dług: ID54H3XGRJD935ZNTR

Dłużnik

NAZWA DŁUŻNIKA TARGÓWEK MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP 7811929130
PRZETERMINOWANIE powyżej 3 lat
WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI 1377,60 zł

Wystawca długu

NAZWA WYSTAWCY POLPLAKAT Rzepka s.j.
KWOTA SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI 1377,60 zł

UWAGA!

Firma TARGÓWEK MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może być niewypłacalna.

System 3000 ma zarejestrowane informacje o długach tej firmy, wystawionych przez jej wierzycieli.

Porada dla kontrahentów firmy TARGÓWEK MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

Przed rozpoczęciem współpracy sprawdź opinie i referencje na temat firmy, z którą podejmujesz współpracę. Te czynności pomogą zabezpieczyć Cię przed potencjalnymi stratami i problemami ze spłatą należności.

Często opinie dostępne w Internecie zawierają informacje, między innymi na temat tego, czy dłużnik spłacał swoje wierzytelności w terminie, czy zalegał z płatnościami. Weź pod uwagę, że każda niespłacona wierzytelność przez firmę TARGÓWEK MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to potencjalny sygnał ostrzegawczy sugerujący, że może nastąpić problem również wtedy, kiedy będzie musiał uregulować należność względem Twojej firmy.

Zawsze warto sprawdzić czy firma, z którą współpracujesz posiada długi. Przed podjęciem współpracy z firmą TARGÓWEK MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ upewnij się, że jest wypłacalna i nie będzie problemu z otrzymaniem należnego wynagrodzenia. Sprawdź wiarygodność firmy i zabezpiecz się odpowiednio umową lub żądaj zaliczki przed rozpoczęciem współpracy.

Chcesz kupić ten dług?
Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem długu ID54H3XGRJD935ZNTR napisz do nas.