s

"SANTINO" ŻANETA NARKOWICZ Wspólnik spółki cywilnej DŁUGI

Dług: ID4Y88Y98VWSNT5XTM

Dłużnik

NAZWA DŁUŻNIKA "SANTINO" ŻANETA NARKOWICZ Wspólnik spółki cywilnej

NIP 8762351216
PRZETERMINOWANIE od jednego roku do 3 lat
WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI 738,00 zł

Wystawca długu

NAZWA WYSTAWCY Dane wierzyciela ukryte dla osób niezalogowanych
KWOTA SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI 738,00 zł

UWAGA!

Firma "SANTINO" ŻANETA NARKOWICZ Wspólnik spółki cywilnej może być niewypłacalna.

System 3000 ma zarejestrowane informacje o długach tej firmy, wystawionych przez jej wierzycieli.

Porada dla kontrahentów firmy "SANTINO" ŻANETA NARKOWICZ Wspólnik spółki cywilnej:

Przed rozpoczęciem współpracy sprawdź opinie i referencje na temat firmy, z którą podejmujesz współpracę. Te czynności pomogą zabezpieczyć Cię przed potencjalnymi stratami i problemami ze spłatą należności.

Często opinie dostępne w Internecie zawierają informacje, między innymi na temat tego, czy dłużnik spłacał swoje wierzytelności w terminie, czy zalegał z płatnościami. Weź pod uwagę, że każda niespłacona wierzytelność przez firmę "SANTINO" ŻANETA NARKOWICZ Wspólnik spółki cywilnej to potencjalny sygnał ostrzegawczy sugerujący, że może nastąpić problem również wtedy, kiedy będzie musiał uregulować należność względem Twojej firmy.

Zawsze warto sprawdzić czy firma, z którą współpracujesz posiada długi. Przed podjęciem współpracy z firmą "SANTINO" ŻANETA NARKOWICZ Wspólnik spółki cywilnej upewnij się, że jest wypłacalna i nie będzie problemu z otrzymaniem należnego wynagrodzenia. Sprawdź wiarygodność firmy i zabezpiecz się odpowiednio umową lub żądaj zaliczki przed rozpoczęciem współpracy.

Chcesz kupić ten dług?
Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem długu ID4Y88Y98VWSNT5XTM napisz do nas.