s

Gospodarstwo Rolne Marek Tomaszewski Gruta Mełno DŁUGI

Dług: ID4K1BHVQ0ATTKFZAC

Dłużnik

NAZWA DŁUŻNIKA Gospodarstwo Rolne Marek Tomaszewski Gruta Mełno

NIP 8762088003
PRZETERMINOWANIE od 90 dni do 1 roku
WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI 179,22 zł

Wystawca długu

NAZWA WYSTAWCY w obsłudze windykacyjnej SYSTEM3000 Sp. z o.o.
KWOTA SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI 179,22 zł

UWAGA!

Firma Gospodarstwo Rolne Marek Tomaszewski Gruta Mełno może być niewypłacalna.

System 3000 ma zarejestrowane informacje o długach tej firmy, wystawionych przez jej wierzycieli.

Porada dla kontrahentów firmy Gospodarstwo Rolne Marek Tomaszewski Gruta Mełno:

Przed rozpoczęciem współpracy sprawdź opinie i referencje na temat firmy, z którą podejmujesz współpracę. Te czynności pomogą zabezpieczyć Cię przed potencjalnymi stratami i problemami ze spłatą należności.

Często opinie dostępne w Internecie zawierają informacje, między innymi na temat tego, czy dłużnik spłacał swoje wierzytelności w terminie, czy zalegał z płatnościami. Weź pod uwagę, że każda niespłacona wierzytelność przez firmę Gospodarstwo Rolne Marek Tomaszewski Gruta Mełno to potencjalny sygnał ostrzegawczy sugerujący, że może nastąpić problem również wtedy, kiedy będzie musiał uregulować należność względem Twojej firmy.

Zawsze warto sprawdzić czy firma, z którą współpracujesz posiada długi. Przed podjęciem współpracy z firmą Gospodarstwo Rolne Marek Tomaszewski Gruta Mełno upewnij się, że jest wypłacalna i nie będzie problemu z otrzymaniem należnego wynagrodzenia. Sprawdź wiarygodność firmy i zabezpiecz się odpowiednio umową lub żądaj zaliczki przed rozpoczęciem współpracy.

Chcesz kupić ten dług?
Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem długu ID4K1BHVQ0ATTKFZAC napisz do nas.