s

Idealne Domy Damian Zwierzchowski Toruń www.sukcesso.pl www.idealnedomy.pl DŁUGI

Dług: IDCF4XMZ868EXN5HP9

Dłużnik

NAZWA DŁUŻNIKA Idealne Domy Damian Zwierzchowski Toruń www.sukcesso.pl www.idealnedomy.pl

NIP 8792078498
PRZETERMINOWANIE do 90 dni
WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI 1100,00 zł

Wystawca długu

NAZWA WYSTAWCY w obsłudze windykacyjnej SYSTEM3000 Sp. z o.o.
KWOTA SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI 1100,00 zł

UWAGA!

Firma Idealne Domy Damian Zwierzchowski Toruń www.sukcesso.pl www.idealnedomy.pl może być niewypłacalna.

System 3000 ma zarejestrowane informacje o długach tej firmy, wystawionych przez jej wierzycieli.

Porada dla kontrahentów firmy Idealne Domy Damian Zwierzchowski Toruń www.sukcesso.pl www.idealnedomy.pl:

Przed rozpoczęciem współpracy sprawdź opinie i referencje na temat firmy, z którą podejmujesz współpracę. Te czynności pomogą zabezpieczyć Cię przed potencjalnymi stratami i problemami ze spłatą należności.

Często opinie dostępne w Internecie zawierają informacje, między innymi na temat tego, czy dłużnik spłacał swoje wierzytelności w terminie, czy zalegał z płatnościami. Weź pod uwagę, że każda niespłacona wierzytelność przez firmę Idealne Domy Damian Zwierzchowski Toruń www.sukcesso.pl www.idealnedomy.pl to potencjalny sygnał ostrzegawczy sugerujący, że może nastąpić problem również wtedy, kiedy będzie musiał uregulować należność względem Twojej firmy.

Zawsze warto sprawdzić czy firma, z którą współpracujesz posiada długi. Przed podjęciem współpracy z firmą Idealne Domy Damian Zwierzchowski Toruń www.sukcesso.pl www.idealnedomy.pl upewnij się, że jest wypłacalna i nie będzie problemu z otrzymaniem należnego wynagrodzenia. Sprawdź wiarygodność firmy i zabezpiecz się odpowiednio umową lub żądaj zaliczki przed rozpoczęciem współpracy.

Chcesz kupić ten dług?
Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem długu IDCF4XMZ868EXN5HP9 napisz do nas.