s

SKY NET INVESTMENTS sp. z o.o. Katarzyna Paduch Krzysztof Paduch Jelcz-Laskowice DŁUGI

Dług: ID6BYT0VSGTR1DJ7XB

Dłużnik

NAZWA DŁUŻNIKA SKY NET INVESTMENTS sp. z o.o. Katarzyna Paduch Krzysztof Paduch Jelcz-Laskowice

NIP 9121935272
PRZETERMINOWANIE od 90 dni do 1 roku
WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI 189,60 zł

Wystawca długu

NAZWA WYSTAWCY w obsłudze windykacyjnej SYSTEM3000 Sp. z o.o.
KWOTA SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI 189,60 zł

UWAGA!

Firma SKY NET INVESTMENTS sp. z o.o. Katarzyna Paduch Krzysztof Paduch Jelcz-Laskowice może być niewypłacalna.

System 3000 ma zarejestrowane informacje o długach tej firmy, wystawionych przez jej wierzycieli.

Porada dla kontrahentów firmy SKY NET INVESTMENTS sp. z o.o. Katarzyna Paduch Krzysztof Paduch Jelcz-Laskowice:

Przed rozpoczęciem współpracy sprawdź opinie i referencje na temat firmy, z którą podejmujesz współpracę. Te czynności pomogą zabezpieczyć Cię przed potencjalnymi stratami i problemami ze spłatą należności.

Często opinie dostępne w Internecie zawierają informacje, między innymi na temat tego, czy dłużnik spłacał swoje wierzytelności w terminie, czy zalegał z płatnościami. Weź pod uwagę, że każda niespłacona wierzytelność przez firmę SKY NET INVESTMENTS sp. z o.o. Katarzyna Paduch Krzysztof Paduch Jelcz-Laskowice to potencjalny sygnał ostrzegawczy sugerujący, że może nastąpić problem również wtedy, kiedy będzie musiał uregulować należność względem Twojej firmy.

Zawsze warto sprawdzić czy firma, z którą współpracujesz posiada długi. Przed podjęciem współpracy z firmą SKY NET INVESTMENTS sp. z o.o. Katarzyna Paduch Krzysztof Paduch Jelcz-Laskowice upewnij się, że jest wypłacalna i nie będzie problemu z otrzymaniem należnego wynagrodzenia. Sprawdź wiarygodność firmy i zabezpiecz się odpowiednio umową lub żądaj zaliczki przed rozpoczęciem współpracy.

Chcesz kupić ten dług?
Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem długu ID6BYT0VSGTR1DJ7XB napisz do nas.